ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำแบบนอกอาคาร 6 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 7,500
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :