ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำแบบนอกอาคาร 4 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 54,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :