ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
หอประชุมโรงเรียน
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู - เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่