ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ในวันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แต่งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป โรงเรียนช่องแมววิทยาคม  ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  นำโดยนายลำภึง  ภุมรา  ผู้อำนายการสถานศึกษา นางรัตติยา  วิเศษพลกรัง รองผู้อำนายการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนช่องแมววิทยาคม  กิจกรรมต่างๆของงานลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมถวายพวงมาลา กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน

โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2559,10:06   อ่าน 1244 ครั้ง