ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ในแปลงสาธิตของโรงเรียนช่องแมววิทยาคม

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นำโดย นายลำภึง  ภุมรา  ผู้อำนายการสถานศึกษา นางรัตติยา  วิเศษพลกรัง รองผู้อำนายการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนช่องแมววิทยาคม ได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวจากแปลงสาธิตของโรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกกรมนี้ในทุกๆปี  เพื่อให้ผู้เรียนเสริมทักษะการประกอบอาชีพ  การวางแผน  การทำงานเป็นทีม  ความมีน้ำใจ  ตระหนักถึงความสำคัญและความยากลำบากของเกษตรกร  ทุกคนตั้งใจ ร่วมใจกัน ด้วยความสนุกสนานจนกิจกรรมประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2559,10:27   อ่าน 2324 ครั้ง