ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  2560  โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดย ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายชิด  ไพเราะ  
เพื่อเตรียมความพร้อม สู่รั้ว เขียว - ขาว 
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,09:08   อ่าน 620 ครั้ง