ภาพกิจกรรม
8 มิถุนา น้อมวันทา บูชาครู

พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ 
ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้   สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนช่องแมววิทยาคม

 
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,13:39   อ่าน 3928 ครั้ง