ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อม ก่อนวันเปิดภาคเรียน 1/2563
คุณครูช่องแมววิทยาคม ร่วมแรงร่วมใจ
เตรียมความพร้อม เพื่อ ลูกๆ ชาว เขียว-ขาว
ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563
New Normal. 
COVID-19 
พื้นที่น้องๆ ม.ต้น เข้าแถวเช้า -เย็นนะคะ
กะระยะให้อยู่ในระดับที่พอดีกับมือเด็กๆ
ล้างให้ครบ จนสะอาดพร้อมใช้งาน
สะอาดทุกที่
หาที่ยืน ตอนเช้าให้พี่ๆ ม.ปลายคะ
ไม่ได้ดับเพลิงอย่างเดียวนะ ล้างหอประชุมก็ได้ สบายมาก
ขอบคุณเทศบาลตำบลช่องแมว ที่อนุเคราะห์น้ำในการทำความสะอาดนะคะ
ขยัน จริงจัง คุณครูอาทิตย์คะ
ทีมงาน สร้างจุดยืนบริเวณเสาธง
ขยันสุดๆ คุณครูตระกูล
ทุกๆ เช้า แวะจุดนี้ก่อนเข้าโรงเรียนนะคะ
บริเวณใต้ถุนอาคาร 2 พร้อมใช้งานคะ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,19:01   อ่าน 777 ครั้ง