ภาพกิจกรรม
การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางมาให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,19:45   อ่าน 1496 ครั้ง