ภาพกิจกรรม
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 #Covid-19

ยินดีต้อนรับลูกๆ  สู่รั้ว เขียว-ขาว

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คณะครูตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคน ก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยจากโรค COVID-19 

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,08:47   อ่าน 874 ครั้ง