ผู้บริหาร

นายลำภึง ภุมรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2016
ปรับปรุง 29/12/2016
สถิติผู้เข้าชม 83987
Page Views 137677
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง สาสวน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยพร พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกูล ดวงสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยพร พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายประกาศ เซ็นกลาง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม หาญสงคราม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยพร พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนายการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฐ์ จะเรียกรัมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย เขมะปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ ยะโสธร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ พันธวิศิษฏ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายลำภึง ภุมรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-ปัจจุบัน