ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ด้วยการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 332 ครั้ง