ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5 ขั้น (5Es) ประกอบบทเรียนออนไลน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,11:50   อ่าน 425 ครั้ง