ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้7 ขั้น (7Es) ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประทาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 214 ครั้ง