ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ หมากรุกไทย รุ่นอายุ 18ปี หญิง “กีฬานักเรียน สังกัด อบจ.นม.’๕๙”
ชื่อนักเรียน : นางสาวมินตรา เที่ยงขันธ์
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2559,17:32   อ่าน 480 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ หมาฮอสไทย รุ่นอายุ 16 ปี ชาย“กีฬานักเรียน สังกัด อบจ.นม.’๕๙”
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนุชิต ราชเจริญ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2559,17:32   อ่าน 482 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับสอง หมากฮอสไทย รุ่นอายุ 16 ปี หญิง“กีฬานักเรียน สังกัด อบจ.นม.’๕๙”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจินตนา ศาลาแดง
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2559,17:31   อ่าน 461 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ หมากฮอสไทย รุ่นอายุ 18 ปีหญิง “กีฬานักเรียน สังกัด อบจ.นม.’๕๙”
ชื่อนักเรียน : นางสาวนันทพร สุนทองเบ้า
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2559,17:31   อ่าน 496 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ หมากรุกไทย รุ่นอายุ. 14 ปีหญิง “กีฬานักเรียน สังกัด อบจ.นม.’๕๙”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงระพีพัฒน์ หวังนอก
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2559,17:31   อ่าน 477 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ หมากรุกไทย รุ่นอายุ. 16 ปี หญิง“กีฬานักเรียน สังกัด อบจ.นม.’๕๙”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนิตยา เที่ยงขันธ์
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2559,17:29   อ่าน 470 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง อันดับ 1นักกีฬาทุ่มน้ำหนัก “กีฬานักเรียน สังกัด อบจ.นม.’๕๙”
ชื่อนักเรียน : นายธีภัทร พิมพิสาร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2559,13:45   อ่าน 466 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหมากฮอสไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : นายศิธณากร เชื่อมเป็น
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2559,14:07   อ่าน 390 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหมากฮอส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฉัตรชัย หะสูง
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2559,14:05   อ่าน 500 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหมากฮอส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรวิทย์ บริบูรณ์
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2559,14:05   อ่าน 443 ครั้ง