ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ก่ายแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,09:58  อ่าน 59 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี
รายละเอียดผลงาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ด้วยการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.71 KB

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,09:58   อ่าน 59 ครั้ง